БЧГТПП е неправителствена организация,

която съдейства за утвърждаване и разширяване на търговско-икономическото и научнотехническото сътрудничество между стопанските организации на Република България и
Република Черна Гора.

Нашите членове