Новини

Екипът на маркетингова агенция 3CON предлага безплатни консултации на членовете на БЧГТПП.

Консултацията включва:
–    Одит на използваните комуникационни канали
–    Преглед на силните страни на компанията
–    Обзор на действията на основните конкуренти
–    Препоръки за активни действия в следващите три месеца, които могат да повишат връзката с клиентите и партньорите
Продължителност: 1 астрономически час
В консултацията ще участват експерти от 3CON:
Надежда Ванева – корпоративни комуникации
Юлиян Ефтимов – маркетинг и уеб експерт
Лора Калагларска – връзки с медиите, създаване на съдържание
Заявки на мейл: office@3con.eu

Компаниите изпратили заявка ще получат кратък въпросник, чиито отговори ще запознаят експертите със сферата на дейност на компанията и ще дадат фокус върху конкретни комуникационни въпроси. След изпращане на отговорите ще получите достъп до виртуална стая, в която ще се проведе консултацията.