За нас

За нас

Нашата цел

Екипът на Българо-черногорската търговско-промишлена палата има за цел да оказва компетентно съдействие за утвърждаване и разширяване на търговскоикономическото и научно- техническото сътрудничество между стопанските организации на Република България и Република Черна гора. Ще сътрудничим с компетентните органи в Република България и Република Черна гора за създаване на условия, стимулиращи развитието на търговията, икономическото и научнотехническото сътрудничество.

Работата на Палатата ще бъде фокусирана върху привличане на професионалисти за решаване на правни, данъчни, митнически, валутни, кредитни и други въпроси. Като целим да сме в полза на нашите членове с информация за възможностите и тенденциите в развитието на пазарите, за технологичния и техническия прогрес, както и за обявяването на международни търгове и аукциони, задачата ни е да съдействаме за разширяване на чуждестранните и български инвестиции в страната и чужбина.


Site powered by themes & plugins for WordPress membership sites, from Chamber Dashboard