Предимства на членството

Членството в Българо-черногорската търговско-промишлена палата Ви гарантира съдействието ни в широк диапазон от въпроси, които могат да възникнат относно стремежите Ви да се заявите на този пазар. Като наш член можете да очаквате подкрепа на подготовката на делови срещи с цел подпомагане на бизнес сътрудничеството. Ще Ви сътрудничим в популяризирането на Вашите бизнес дейности сред останалите членове на Българо-черногорската търговско промишлена палата и по всички комуникационни канали на Палатата. 

Допълнителни предимства на Вашето членството в Българо-черногорската търговско промишлена палата:  

  • Ще разчитате на актуална информация по икономически, законодателни, данъчно-административни въпроси за България и Черна гора; 
  • Ще получавате надеждна и компетентна информация за спецификите на българския и на черногорския пазар и най-ефективните механизми да се заявите на него. 
  • Ще имате актуална информация и преференциален достъп до отстъпки и безплатно посредничество при участие в тематични бизнес събития.  
  • Ще Ви съдействаме със справки за актуално състояние, финансови и правни аспекти на черногорски и български юридически лица.  
  • Ще Ви бъдем полезни с контакти и препоръки за специализирани консултантски фирми в широк кръг от професионални сфери.  
  • Ще имате достъп до актуална информация за инициативи и проекти на международни организации 

При интерес за членство в БЧГТПП моля изпратете отговор на следните въпроси на office@bmncci.eu. В рамките на деня представител на палатата ще се свърже с Вас за повече информация. 

Име на компанията Ви: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Сфера на дейност: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Какви контакти ще са Ви от полза в момента: 

…………………………………………………………………………


Join Now