PR & Marketing Communication Agency 3CON

Интегрираните маркетингови комуникации са концепция, ориентирана към клиента и базирана на диалог. Те са ефективен инструмент за реализане на успешни маркетинг и комуникационни кампании. Интегрираните маркетингови комуникации обединяват използването на всички елементи от комуникационния микс – връзки с обществеността – PR, спонсорство, директен маркетинг, реклама, организиране на специални събития и активности за популяризиране на продукта или услугата. Чрез интергираните маркетингови комуникации се поставя началото на диалог с различните целеви аудитории на компаниите. Той се основава на планирана, последователна и привлекателна комуникация, която провокира потенциалните клиенти да тестват продуктите или услугите на компанията като възможни решения на своите нужди.

  • Facebook
  • Linkedin

София

ж.к. Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“ 6

Get DirectionsУебсайт