Услуги

БЧГТПП предлага еднократни услуги, на компании, които не са членове на организацията:

  • Изготвяне на списък с контакти на потенциални клиенти, партньори, подизпълнители, доставчици или конкуренти в Черна гора/България. Списъкът съдържа пълна финансова картина и контактна информация за компаниите, лице за контакт.

Благодарение на изградените контакти и облекченото междуезиково общуване, екипът на БЧГТПП може да ви бъде полезен в проучване на местната икономика и основни заинтересовани страни във вашия сектор.

Срок за изработване 10 работни дни.

Цена 150 EUR

  • Подготовка и разпращане на мейлинг с информация за вашата компания до селектиран списък черногорски компании и бизнес организации.

Срок за подготовка и изпращане 5 работни дни.

Цена 50 EUR

  • Публикуване на новина за вашата компания на сайта на БЧГТПП, в социалните мрежи и включване в електронния бюлетин. Услугата включва подготовката на материала.

Цена 50 EUR

  • Изпращане на пресинформация до над 50 селектирани български медии. Услугата включва подготовката на материала.

Цена 50 EUR

  • Организиране на събитие – пресконференция, семинар, бизнес среща или корпоративна презентация.

Цената на услугата се формулира на база конкретни характеристики, които се договарят допълнително и се регулира посредством предварително подписан договор.