Новини

Парламентът ратифицира спогодбата между България и Черна гора за освобождаване от всички мита на горивото на преминаващите през страната домакин превозни средства

Парламентът ратифицира спогодбата между България и Черна гора за освобождаване от всички мита на горивото на преминаващите през страната домакин превозни средства. Парламентът ратифицира спогодбата между България и Черна гора за освобождаване от всички мита на горивото, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Става въпрос за горивото, съдържащо се в нормалните резервоари на превозното средство, монтирани от производителя и предназначени за движението и експлоатацията на превозното средство, както и смазочните материали.

Подписаната Спогодба между правителството на Република България и правителството на Черна гора предвижда създаването на смесена комисия от представители на компетентните органи на двете страни за обсъждане и решаване на възникнали проблеми при осъществяването на международните автомобилни превози на пътници и товари между Република България и Черна гора и транзита през техните територии.

Съгласно постигнатите договорености двете старни поемат задължението да насърчават използването на превозни средства, отговарящи на стандартите за безопасност и опазване на околната среда.

Източник: www.focus-news.net