Подкрепа за МСП от туристическия и транспортния сектор

Адвокатско дружество „Savov & Partners“, член на БЧГТПП предлага систематизирана информация за изискванията и условията за ползване на подкрепа за предприятия в сферата на туризма и транспорта. Прочетете какъв е общият бюджет по процедурата и кои са допустими кандидати: Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на […]