Предимства на членството

Годишното членство в Българо-черногорската търговско-промишлена палата е на стойност 250 EUR гарантира подкрепа и съдействие в целия процес за развиване на бизнес в Черна гора.

Членовете на БЧГТПП в рамките на едногодишното си членство получават:

 • Проучване за потенциални търговски партньори и организации във вашата сфера на дейност (при предварително уточнени параметри).

 • Проучване за потенциални клиенти и подизпълнители (при предварително уточнени параметри).

 • Представяне на вашата компания пред заинтересовани компании и организации (при предварително заявен интерес).

 • Уговаряне на срещи и посещение на място с придружаващо лице.

 • Популяризиране на дейността на компанията в специални издания на бюлетина на БЧГТПП, който се изпраща до черногорски абонати.

 • Популяризиране на дейността на компанията в комуникационните канали на БЧГТПП (сайт и корпоративните страници във Facebook и LinkedIn), както и възможност за публикуване на актуални новини, събития и промоции.

 • Участие в нетуъркинг събития и двустранни бизнес срещи в Черна гора

 • Участие в нетуъркинг и двустранни бизнес срещи, на които БЧГТПП е партньор

 • Преференциални условия за участие в събития, на които БЧГТПП е партньор

 • Преференциални условия за публикации в български и черногорски медии, на които БЧГТПП е партньор.

 • Безплатна консултация за позициониране на черногорския пазар в следните области – право, логистика, маркетинг.

 • Безплатно ползване на залата на срещи (вкл. флип чарт, проектор) в офиса на БЧГТПП един път месечно, след предварително заявена дата и час.

 • Преференциална цена с 20% отстъпка при организиране на събитие – пресконференция, семинар, бизнес среща или корпоративна презентация. Цената на услугата се формулира на база конкретни характеристики, които се договарят допълнително и се регулира посредством предварително подписан договор.

 • Право на участие и глас в годишното общо събрание на БЧГТПП.

 • Право да поискат чрез ръководството на БЧГТПП официално становище от законодателните органи на двете държави по дела и казуси, касаещи бизнес средата в България и Черна гора.

За да имаме по-пълна представа за вас и вашите бизнес интереси, моля, попълнете