За нас

Българо-черногорска търговско-промишлена палата (БЧГТПП) е сдружение с нестопанска цел, създадено на 17 септември 2019г. и обединява български компании, които имат интерес да развиват дейност в Черна гора.

Българо-черногорска търговско-промишлена палата заедно с Посолството на Република България в Черна гора, работят съвместно за утвърждаване и разширяване на търговско-икономическото сътрудничество между Република България и Република Черна Гора.

Мисията на БЧГТПП е да бъде основен партньор на българските компании в създаването и изграждането на устойчиви и дългосрочни взаимоотношения с черногорски компании във всички икономически области.

Българо-черногорска търговско-промишлена палата работи в тясно сътрудничество с Търговската камара на Черна гора и се грижи за свързване на черногорските компании, които имат интерес за бизнес в България с техните потенциални клиенти и партньори.

Членството в Българо-черногорска търговско-промишлена палата осигурява експертно съдействие във всеки етап от инициирането и развитието на двустранни бизнес отношения, както и позиционирането на черногорския пазар.

Екипът на Българо-черногорска търговско-промишлена палата осигурява на своите членове консултации по актуални правни, данъчни, митнически, валутни, кредитни и други въпроси, свързани с бизнеса в Черна гора.

В ежемесечният информационен бюлетин може да следите актуални и интересни новини, информация за възможностите и тенденциите в развитието на пазарите, предстоящи събития и акценти от членовете.

Едно от най-големите предимства на БЧГТПП е, че е създадена от компании с доказана експертност в своите области, с голям опит и постижения, компании готови да споделят своя опит и да работят за изграждане на дългосрочни двустранни отношения.

Една от силните страни на БЧГТПП е, чеекипът е изграден от експерти в областта на маркетинга, комуникациите и международните отношения.